• Bemutatkozás
  • Küldetésünk
  • Elérhetösegünk
  • Sitemap


Sz�veg m�ret�nek n�vel�se Sz�veg m�ret�nek cs�kkent�se Nyomtat�si k�p


 

Nemrégiben a Kairos Kiadó gondozásában könyvformában is megjelent Civil Jogász Bizottságunk Jelentése a 2006. szeptemberi és októberi tömeges emberi jogi jogsértésekrõl, a budapesti rendõri brutalitásokról és önkényes õrizetbevételekrõl (letartóztatásokról).

Szeretnénk, ha tényfeltáró és jogi elemzõ munkánkat, valamint az azok alapján megtett javaslatainkat mindhárom hatalmi ág képviselõi, gyakorlói megismernék, és megfontolás tárgyává tennék. Ennek érdekében 2007. j�lius 19-�n egy felk�r� lev�l k�s�ret�ben megküldtük a Jelentést minden magyar parlamenti képviselõnek.

Ugyanakkor álláspontunk szerint a választópolgároknak jogukban áll megtudni, hogy ebben a nagy horderejű kérdéskörben, a tavaly õszi tömeges emberi jogi jogsértések feltárása és ezek felelõsei megállapításának ügyében a választott képviselõik milyen lépéseket tettek, hogyan gyakorolták a választóik bizalmából megszerzett hatalmukat. Ezért itt, Bizottságunk honlapján (majd újabb nyomtatott kiadványként) nyilvánosságra szeretnénk hozni az országgyűlési képviselõk e körben adott írásos tájékoztatóit. Kértük a képviselõket az eml�tett lev�lben, hogy szíveskedjenek írásban tájékoztatni Bizottságunkat �s honlapunk, valamint tervezett kiadványunk útján választóikat az alábbiakról:

  1. Hogyan vélekednek a tavaly szeptember 19-én, 20-án, 21-én valamint október 23-án és 24-én Budapesten történtekrõl, s az azt követõ tényfeltárásról, felelõsségrevonásról, illetve annak hiányáról, különös tekintettel az állami szerveknek az állampolgárokkal szemben tanúsított magatartására s ennek kivizsgálására?
  2. Mit tettek személyesen annak érdekében, hogy a fentebb megjelölt események, s a felel�sség kérdései alapos kivizsgálásra kerüljenek?

A beérkezett válaszokat folyamatosan közzétesszük.

 

Dr . Kelemen András képviselő válasza
2007. j�lius 12.
  Válaszlev�l
1. melléklet: Hazugságpolitika
2. melléklet: AlkotmányVálasz
3. melléklet: October 23rd
5. melléklet: Democracy Debate1
   

 

 

 

 

Sz�veg m�ret�nek n�vel�se Sz�veg m�ret�nek cs�kkent�se Nyomtat�si k�p
 

 

Sitemap Webmester Info Impresszum